Zdraví

Lidé žijící ve městech jsou více ohroženi meningitidou. Na vinně jsou částice výfukových plynů

Znečištění ovzduší patří mezi hlavní problémy dnešní doby

autor

Anna Janoušková

20. června 2022

 
Podle nového výzkumu se ukazuje, že pravidelné vdechování výfukových plynů může zvyšovat pravděpodobnost meningitidy a pneumokokového onemocnění, které může mít velice závažné následky. Lidé žijící v městě by se proto měli mít na pozoru.

Výzkumníci z Trinity Collage v Dublinu, Universtity of Liverpool a londýnské Queen Mary´s University zjistili, že lidé, kteří jsou denně vystavováni částicím výfukových plynů (DEP) jsou mnohem pravděpodobněji vystaveni nebezpečí onemocnění meningitidou či pneumokokovým onemocněním. Jejich výzkum publikoval i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Jak výzkum uvádí, za onemocněním meningitidou nebo pneumonií stojí bakterie Streptococcus pneumoniae, která však pro většinu zdravých lidí s dostatečnou imunitou nepředstavuje vážné riziko a běžně se vyskytuje v zadní části nosu a krku. Ovšem pro citlivé osoby se sníženou imunitou může představovat riziko smrtelné nemoci. Je dokonce primárním zdrojem úmrtí na infekční choroby u starých lidí a dětí mladších pěti let, a to celosvětově. Jakmile se totiž pneumokok přemístí do plic či krve, může jinak "neškodná" bakterie vážně ohrozit život.

A jak to souvisí s výfukovými plyny?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má znečištěné ovzduší na svědomí zhruba 7 milionů lidí ročně. Téměř 10 % z těchto úmrtí lze přitom připsat zápalu plic, který může být způsoben právě pneumokoky, kteří se mohou rozšířit do plic, krve, středního ucha či dokonce nervového systému. Pneumokoková pneumonie je zápal plic, jehož fatální následky ohrožují především malé děti a seniory nad 65 let.

Profesor Aras Kadioglu dle výzkumu konstatoval: "Věděli jsme, že každý rok má znečištěné ovzduší na svědomí miliony životů, z nichž velká část uhasla díky zápalům plic. Nevěděli jsme však, jak moc výfukové plyny ve skutečnosti k celému problému přispívají. Díky nynější studii jsme odhalili buněčné mechanismy, které za vším stojí," vysvětluje profesor Kadioglu. Jejich studie zdůrazňuje, jak naléhavá a neodkladná je potřeba řešit znečištění ovzduší, pokud chceme těmto zbytečným úmrtím úspěšně předcházet.

Na co se studie zaměřila

Cílem výzkumného týmu bylo zjistit, proč se normálně neškodné bakterie změní v tak závažné onemocnění, které ročně připraví o život miliony lidí po celém světě. Začali se proto soustředit na znečištěné ovzduší a zahájili výzkum, který zkoumal roli DEP při rozvoji pneumokokového onemocnění. Více jak třetina lidí po celém světě totiž žije v podmínkách, kde úroveň znečištění ovzduší díky DEP překračuje limity stanovené WHO.

Co jsou DEP: Jedná se o pevné částice výfukových plynů, které se skládají ze sazí z nafty, aerosolů, částic popela, síranů, křemičitanů a kovových částic.

Průběh a výsledky studie

Studie byla provedena na laboratorních myších, které byly záměrně vystavovány podmínkám, ve kterých žijí miliony lidí po celém světě. Výzkumníci chtěli prostřednictvím výzkumu zjistit, jak může mít expozice DEP ovlivnit možnost zvýšení pravděpodobnosti onemocnění pneumokokovým onemocněním. Zjistili velmi významnou věc. Makrofágy v dýchacích cestách se díky vystavení znečištěnému ovzduší doslova zahltí DEP a nejsou pak schopny bojovat s pneumokokovou nákazou. Bakterie pak nemá problém v dýchacích cestách přežívat a rozšiřovat se dále do míst, jako jsou plíce a později i krev, kde může být životu nebezpečná.

Doktorka Rebecca Shears, která je jednou z významných osobností proběhlé studie, je rovněž přesvědčena, že pravidelné vystavování DEP může přispívat k smrtelným onemocněním. "Díky naší studii nyní můžeme prokázat, že DEP jsou hlavní znečišťující látkou ve vzduchu po celém světě. Jsme přesvědčeni, že se jedná o jeden z klíčových faktorů, proč se jinak neškodná bakterie Streptococcus pneumoniae změní v zákeřného původce smrtelných zápalů plic," uzavírá téma doktorka.

Zdroj: intelligentliving.co, linkinghub.elsevier.com.

Další zajímavé články
Zavřít reklamu