Zdraví

Šťastné dětství je klíčem k úspěšnému životu v dospělosti

Rodiče jsou plně zodpovědní za štěstí svých dětí

autor

Kateřina Korňová

06. června 2022

 
Šťastně prožité období dětství a dospívání je pro vývoj dítěte a jeho budoucnost zásadní. To ovšem nutně neznamená, že je vaší povinností udržovat děti neustále šťastné. Chceme tím říct, že děti nutně nemusí prožít na oko "dokonalé dětství", kdy jim je vše povoleno, vždy se jim vyjde vstříc a vše se odvíjí jen od jejich potřeb a zájmů. Naopak.

Život je plný nepříjemných situací, kterými by si měly projít i děti, ovšem v tuto chvíli přichází ten zlom. Buď jim totiž rodiče poskytnou láskyplnou podporu a pomohou jim těžké výzvy překonat a naučí je jim čelit a bojovat s nimi, nebo je naučí jejich negativní zkušenosti a s nimi spojené emoce potlačit či jinak špatně vyhodnotit a zareagovat. S podporou rodičů si však dítě vypěstuje zdravou frustrační toleranci, která ho bude provázet celý život.

Dětství - základ života

Děti jsou sice velmi odolné a leccos vydrží, ovšem to, jaké prožijí dětství, jim dá základ celého zbytku života. Proto bychom jako rodiče měli dbát na to, s kým se naše děti v dětství potkají, co s námi prožijí, jak je naučíme řešit konflikty, přijímat neúspěchy, stát si za svým a jít za svým cílem. To vše dohromady vytvoří v dospělosti jednu vzpomínku, která buď bude "šťastné dětství", nebo "špatné dětství". Zdravé a šťastné dětství však vede ke zdravé dospělosti plné optimismu a větším úspěchům v životě.

Děti, kterým je dopřáno šťastné dětství plné lásky, porozumění a pocitu sounáležitosti, mívají v pozdějším věku méně problémů s chováním, lepší fyzické i duševní zdraví, jsou kreativnější, umí lépe řešit problémy, mají vyšší sebevědomí a lepší sociální dovednosti. Takové děti a z nich rostoucí dospělí bývají v životě i více spokojeni.

Výchova nebo geny?

Některé děti se rodí do lepších rodin, jiné si musí vystačit s nižším standardem. Ovšem to neznamená, že by jedno dítě mělo být šťastnější než druhé jen kvůli majetkovým poměrům. Něco samozřejmě dostane dítě do vínku v rámci genetické výbavy, ale aby prožilo šťastné dětství, za to jsou zodpovědní především jeho rodiče. Přinášíme vám proto několik způsobů, jak vychovat šťastné a sebevědomé děti.

Vnímavé a láskyplné rodičovství

Maximum, které pro své děti v období vyrůstání můžete udělat, je být tu pro ně. Ne kupovat jim co si zamanou, ne vymýšlet jeden výlet za druhým, ne vymalovat jim pokoj nejkrásnějšími barvami, ale být tu fyzicky pro ně. Neodsekávat, neodkládat, nevěnovat se elektronice, zatímco s nimi mluvíte. Děti potřebují cítit lásku, bezpečí domova a pochopení. Proto rodiče, kteří pohotově reagují a s dětmi jejich potřeby řeší a snaží se jim vyjít v rámci svých možností vstříc, vytvářejí šťastné dětství, na které budou jejich děti v dobrém vzpomínat.

Darujte pochopení

Naučit se pracovat s emocemi je pro náš budoucí život velice důležité, proto je potřeba děti vést k jejich porozumění, nikoliv potlačování. Berte špatné emoce a negativní projevy svých dětí pozitivně, jelikož to jsou přesně ty okamžiky, kdy jim máte dát pochopení a nikoliv je za vztek či jiný negativní projev kárat. Zopakujte jejich chování, řekněte nahlas jejich pocity, promluvte si s nimi, jak se v danou chvíli cítily a proč tomu tak bylo. Zeptejte se jich na řešení do budoucna nebo jim nabídněte vlastní a prokonzultujte ho s nimi. Šťastné dětství totiž nejsou jen pozitivní zkušenosti a zážitky, ale rovněž podpora a pomoc, když je dětem nejhůř a nevědí co se sebou. Nikdy nezapomínejte na to, že "děti jsou taky lidi".

Ukažte dětem zdravé dospělé

Chcete-li ukázat dětem správné vzory, nestýkejte se s lidmi, o kterých si říkáte, že nechcete, aby vaše děti takto dopadly. Případně jim vysvětlete, proč se onen člověk tak chová a proč je to špatně. Budujte dobré vztahy s vašimi přáteli a členy rodiny, ukažte dětem, jak se mají chovat ke starým lidem a naučte je respektu a úctě.

Budujte jejich zájmy

Podporujte děti v aktivitách, které je baví, zapojte je do každodenních činností a pomozte jim se zdokonalovat. Nikdy je ovšem nenuťte do koníčků, které jste jim vymysleli vy, a to i přesto, že se pro ně vůbec nehodí a nedělají je rády. Děti, které jsou dobré v tom, co je baví, bývají sebevědomější, zdravější, šťastnější a úspěšnější. Jejich pocit štěstí ještě více podpoříte, když budete jejich úspěchy, úsilí a celý proces chválit. Ovšem zde pozor! Nechvalte jejich nadání, talent nebo předurčení. Chvalte konkrétní výsledky a snahu, což vede k touze po sebezdokonalování.

Dejte dětem volnost

Samozřejmě záleží na věku. Každé dítě je jiné a má jiné schopnosti, ale všeobecně se doporučuje vést děti k samostatnosti zábavnou formou. Děti, které si umí poradit samy v různých situacích, mívají lepší psychologické a psychosociální vnímání a mají pocit, že svůj život drží pevně ve svých rukou. Oproti tomu neustálá kontrola a dělání věcí za děti vede k tomu, že nejsou schopny udělat žádné rozhodnutí bez asistence rodičů, může vyvolávat úzkosti, deprese a nešťastné pocity.

Děti netrestejte

Tresty mohou dokonce vést k tomu, že vyústí u dětí v problémy s duševním zdravím, jako je například deprese. Naopak dát dětem volnost nutně neznamená, že z nich vyrostou nedisciplinovaní lidé, kteří si dělají jen to, co chtějí. Když dítě udělá něco, co se vám nezamlouvá, situaci s ním proberte a vysvětlete mu, co se vám na jeho chování nelíbilo. Neškatulkujte situace větami: "to se nedělá", "jsi hloupý", "jsi zlá". Raději použijte věty: "nelíbilo se mi, co jsi udělal, protože...", "tenhle příklad ti nevyšel, protože jsi zapomněl...", "když sestřičku bouchneš, bolí jí to a bude plakat."

Zdá se to možná nesmyslné, vždyť to všechno musí děti přece vědět. Ne. Někdy je opravdu potřeba jim tyto základní věci vysvětlovat. A uvidíte, časem to opravdu zafunguje a vaše děti vám to tisíckrát vrátí zpátky.

Zdroj: Autorský článek, další zdroj: parentingforbrain.com, time.com.

Další zajímavé články
Zavřít reklamu